2012 – Limak Batı Çimento Ankara-Trakya-Balıkesir Şubeleri

ABB Elektrik San. A.Ş. Birlikteliği ile Fabrika MCC-IOP-Enstrüman-Elektrifikasyon-Aydınlatma Sistemi Montaj ve Devreye Alma İşi