2010 – Ahmet Aydeniz İnşaat A.Ş. Suruç Ovası Pompaj Sulama Ana İletim Kanalı 1. Kısım İnşaatı

Pompa İstasyonu Topraklaması İşi