2010 – Ahmet Aydeniz İnşaat A.Ş. Suruç Ovası Pompaj Sulama Ana İletim Kanalı 1. Kısım İnşaatı

Atatürk TM F-14 Bozova E.N.H. Demontaj Montaj İşi